De Vlieger

Dat een basisschool ook anders kan zijn, door op de juiste punten de juiste accenten te leggen, blijkt uit het project voor basisschool de Vlieger. Architecten aan de Maas hebben een omgeving gecreëerd waar docenten elkaar ontmoeten en waar kinderen individueel en in groepsverband kunnen werken en leren.

De Vlieger is de Brede Maatschappelijke Voorziening in de wijk de Koolhof, een wijk met 4500 inwoners en maar liefst 54 nationaliteiten. Het gebouw huisvest de vervangende nieuwbouw van de basisschool de Piramide en de speciaal basisonderwijs de Brigantijn, de peuterspeelzaal Spring, de wijkraad en de gemeentelijke gymzaal.